Radovan Tariška Radio Band

SK

Barnabáš Kollárik - baryton sax

Mário Belák - tenor sax

David Sipos - tenor sax

Zuzana Kováčová - alt sax, spev

Juliána Gazdagová - alt sax

Miroslav Hloucal - trumpet

Petr Harmáček - trumpet, spev

Klaudius Kováč - piano, spev

Aron Hodek - bass

David Hodek - bicie, rap

Radovan Tariška - alt/ sopran sax, spev

Radio Band je voľným zoskupením špičkových domácich a zahraničných jazzových hudobníkov rôznych generácií. Vedie ho renomovaný jazzman Radovan Tariška, saxofonista, aranžér, hudobný producent, učiteľ a redaktor Slovenského Rozhlasu.

Hlavným poslaním projektu Radio Band je podpora vzniku a šírenia novej pôvodnej autorskej tvorby v oblasti jazzu a príbuzných žánrov populárnej hudby. Radovan Tariška vďaka svojim bohatým domácim i zahraničným skúsenostiam či už z oblasti účinkovania v rôznych typoch zoskupení od komorných po Big Bandy, alebo aj skúsenostiam z domácich a zahraničných nahrávacích štúdií je zárukou kvality a zamerania Radio Bandu. Radio Band je voľným zoskupením špičkových domácich hudobníkov rôznych generácií.

Na Slovensku je veľké množstvo voľne pôsobiacich kvalitných hudobníkov, ktorí absolvovali, alebo práve absolvujú štúdium na prestížnych zahraničných hudobných akadémiách a doma nemajú platformu, na ktorej by sa mohli stretávať a spolu si zahrať. Priamo v Bratislave je tiež veľa mladých hudobníkov, ktorí sa v tejto oblasti intenzívne vzdelávajú a chýba im priestor na konfrontáciu a sebarealizáciu. Radio Band im prináša možnosť zdokonaliť sa ako individuálni autori a interpreti a zároveň preniknúť do zásad ansámblovej hry.

Zdroj: jazz.sk